Instrukcje BHP - Obróbka metali (422 XO-01)

Instrukcje BHP związane z wykonywaniem konkretnych czynności przy użyciu określonych urządzeń bądź narzędzi umieszczane są bezpośrednio na stanowisku pracy. Instrukcje stanowiskowe dotyczą stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, którym towarzyszy ryzyko zawodowe (zagrożenie zdrowia lub życia) oraz bezpiecznej pracy ze wszystkimi maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi na jego terenie. Każda kontrola PIP wiąże się ze sprawdzaniem, czy takie instrukcje są odpowiednio umiejscowione. 

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertartki 422 XO - 09

Cena: 7,15 zł brutto

przy obsłudze nożyc gilotynowych 422 XO - 20

Cena: 7,15 zł brutto

Instrukcja BHP w odlewniach metali 422 XO - 169

Cena: 5,72 zł brutto

Specyfika instrukcji stanowiskowej BHP polega na tym, że zawiera ona:

  • informacje na temat czynności, które należy podjąć przed przystąpieniem do pracy
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy w zależności od używanego narzędzia/urządzenia
  • informacje na temat czynności, które należy podjąć po zakończeniu pracy
  • zasady postępowania w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

Obróbka metalu - stanowiskowe instrukcje BHP

Instrukcje BHP związane z obróbką metali biorą pod uwagę wykorzystanie przez pracownika takich narzędzi i urządzeń jak frezarka, tokarka, szlifierka, wiertarka, krawędziarka, strugarka, piła mechaniczna czy nożyce gilotynowe. W każdym z wymienionych przypadków uwzględnia się specyfikę narzędzia/urządzenia oraz związane z jego stosowaniem ryzyko zawodowe. Wielu producentów instrukcji stanowiskowych BHP stosuje strukturę rozszerzoną o dodatkowe punkty np. czynności zabronione. W świetle obowiązujących przepisów  jest to uzasadnione, zwłaszcza jeśli wynika z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu i wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracowników. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom aktualne ogólne i stanowiskowe instrukcje BHP.

Instrukcje BHP - obróbka metali (422 XO-01) produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm.