422 XO - 151 Instrukcja weterynaryjna przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu, transporcie mleka oraz przetworów mlecznych (422 XO-151)