Znak ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA: nowe regulacje dla bezpieczeństwa państwa

Znak zakazu fotografowania

W dniu 5 lutego 2024 r., na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji, ujrzał światło dzienne projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczący procedur i terminów uzyskiwania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub inny sposób rejestracji obrazu obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, w tym także obiektów związanych z resortem obrony narodowej, które nie są uznane za kluczowe dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jak wygląda wzór znaku ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA?

Nowe rozporządzenie informuje nie tylko o procedurach oraz terminach wydawania zezwoleń na fotografowanie oraz filmowanie obiektów, reguluje również wzór znaku oraz sposób jego umieszczania na lub w obiektach. Z załącznika rozporządzenia możemy dowiedzieć się, że znak zakazu fotografowania to biała tablica w kształcie kwadratu o boku 60 cm  z czerwoną obwódką o szerokości 3,35 cm z umieszczonym w środku na górze tablicy napisem w czarnym kolorze „ZAKAZ” (wysokość liter 7,45 cm) oraz umieszczonym pod nim napisem „FOTOGRAFOWANIA” (wysokość liter 3,35 cm). Poniżej znajdować się powinny trzy rysunki w kolorze czarno-białym na białym tle obrazujące aparat fotograficzny, kamerę oraz telefon komórkowy. Te elementy muszą zostać umieszczone w trzech okręgach o średnicy 16 cm z czerwoną obwódką o szerokości 1,5 cm, przekreślonych po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu linią o szerokości 1,5 cm.

ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (857-55)

 

Uzyskanie zezwolenia na fotografowanie

Przepisy określają procedurę i czas wydawania zgód na fotografowanie, filmowanie lub innego rodzaju rejestrację obrazu lub wizerunku. Zgoda będzie udzielana na wniosek zainteresowanego podmiotu w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Od tych przepisów będą jednak obowiązywały wyjątki. Zezwolenia nie trzeba będzie posiadać w sytuacji dokumentowania stanu technicznego obiektów czy też wykonywania zdjęć pamiątkowych z okazji podpisania szczególnie ważnych umów przez przedstawicieli delegacji zagranicznych.

Umieszczenie znaków zakazu

Według projektu rozporządzenia znaki zakazu fotografowania umieszczone mają zostać na około 25 tysięcy obiektach. Tablice o tej treści powinny być umieszczone na ogrodzeniach obiektów, które znajdują się pod ochroną, jeśli zakaz obejmuje również otaczające je tereny, a odległości między nimi nie powinny przekraczać 300 metrów. W innym przypadku znak może zostać umiejscowiony bezpośrednio na budynku.

W naszym sklepie dostępny już jest do zakupu znak zakazu fotografowania zgodny ze wzorem ustalonym poprzez projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.

 

Pozostaw komentarz