Kategorie

Znaki Zgodne z obowiązującą normą

Piktogramy chemiczne to grupa znaków ostrzegawczych, które maja za zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem kontaktu z substancją chemiczną. Piktogramy są drukowane na płycie z hipsu, folii lub płycie PCV. Oznakowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Unii Europejskiej z 2009 r.