Znak Substancja toksyczna (700-19)

Znak Substancja toksyczna zgodny jest z obowiązującą normą i spełnia warunki Globalnego Zharmonizowanego Systemu Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Informuje o obecności substancji, której połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią. Substancja tak oznakowana działa toksycznie także w kontakcie ze skórą. Zaleca się, aby podczas pracy z substancjami oznakowanymi piktogramem Substancja toksyczna nie jeść, nie pić i nie palić, a w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Klasa i kategoria zagrożenia:

  • Sekcja 3.1
  • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3.

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,90 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 4,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna A - 100x100mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,47 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 15,70 zł brutto Dodaj do koszyka