Znak Substancja rakotwórcza (700-22)

Znak Substancja rakotwórcza zgodny jest z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów, w skrócie GHS.  Wskazuje na obecność substancji stanowiącej poważne zagrożenie dla zdrowia w ramach klasy i kategorii: Sekcja 3.6 Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 - Może powodować raka/Podejrzewa się, że powoduje raka. Zaleca się, aby przed użyciem materiałów zawierających substancje rakotwórcze zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności i nie używać ich przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Piktogram produkowany jest na płycie sztywnej i na folii samoprzylepnej.

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,90 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 4,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 15,70 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna A - 100x100mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,47 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka