Znak Substancja utleniająca (700-24)

Znak Substancja utleniająca zgodny jest z obowiązującą normą, w ramach której znaki tej kategorii mają kształt kwadratu z czerwoną ramką, który ustawiony jest na wierzchołku. Grafika znaku: płomień nad okręgiem. 

Oznaczenie dla zagrożeń fizykochemicznych Substancja utleniająca obejmuje następujące klasy i kategorie zagrożeń:

  • Sekcja 2.4 Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
  • Sekcja 2.13 Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
  • Sekcja 2.14 Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3

Piktogram substancja utleniająca produkowana jest zarówno na płycie sztywnej, jak i na folii samoprzylepnej.

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm

 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,90 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 4,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna A - 100x100mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,47 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 15,70 zł brutto Dodaj do koszyka