Kategorie

Znak Substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna (700-21)

Znak Substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna wskazuje na występowanie zagrożenia dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. W przypadku wszystkich wymienionych substancji należy unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz uwolnienia do środowiska. 

To piktogram zgodny z obowiązującą normą, obejmujący następujące klasy i kategorie zagrożeń:

Sekcja 3.1

  • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4

Sekcja 3.2

  • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2

Sekcja 3.3

  • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2

Sekcja 3.4

  • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 3.8

  • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
  • Działanie drażniące na drogi oddechowe
  • Skutek narkotyczny

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
płyta sztywna A - 100x100mm 2,66 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,08 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 3,95 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,13 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 14,27 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 6,46 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,27 zł brutto Dodaj do koszyka