Kategorie

Znak Gazy pod ciśnieniem (700-26)

Zgodnie z  systemem CLP , który jest europejską wersją Globalnego Zharmonizowanego Systemu Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów GHS, oznaczenia dla zagrożeń fizykochemicznych mają kształt kwadratu z czerwoną ramką, który ustawiony jest na wierzchołku. Warunki te spełnia znak Gazy pod ciśnieniem (700-26) produkowany zarówno na płycie sztywnej, jak i na folii samoprzylepnej. 

Grafika znaku: butla gazowa. 

Klasa i kategoria zagrożenia:

Sekcja 2.5

 • Gazy pod ciśnieniem:
  • Gazy sprężone
  • Gazy skroplone
  • Gazy skroplone schłodzone
  • Gazy rozpuszczone

Ogrzanie gazów pod ciśnieniem grozi wybuchem, a gaz schłodzony może wywołać obrażenia kriogeniczne. 

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm

Filtrowanie według atrybutów
 • Materiał
 • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
płyta sztywna A - 100x100mm 2,66 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,08 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,13 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 3,95 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 6,46 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 14,27 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,27 zł brutto Dodaj do koszyka