Znak Substancja wybuchowa (700-23)

Wśród oznaczeń dla zagrożeń fizykochemicznych, mających kształt kwadratu z czerwoną ramką, który ustawiony jest na wierzchołku, znajdujemy znak Substancja wybuchowa, który produkowany jest zarówno na płycie sztywnej, jak i na folii samoprzylepnej. 

Znak Substancja wybuchowa zgodny jest z obowiązującą normą CLP, będącą europejską wersją Globalnego Zharmonizowanego Systemu Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Grafika znaku: wybuchająca bomba.

Klasa i kategoria zagrożenia:

Sekcja 2.1

  • Niestabilne materiały wybuchowe
  • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Sekcja 2.8 

  • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B

Sekcja 2.15 

  • Nadtlenki organiczne, typy A, B

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,90 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 4,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna A - 100x100mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,47 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 15,70 zł brutto Dodaj do koszyka