Znak Substancja łatwopalna (700-25)

Miejsce, w którym natknąć się można na łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze i pary oznaczane jest piktogramem Substancja łatwopalna. Substancji takich nie należy ogrzewać albo rozpylać nad otwartym ogniem. W ich obecności konieczne jest używanie nieiskrzących narzędzi. Substancje łatwopalne należy przechowywać szczelnie zamkniętych pojemnikach. 

 

UWAGA: znaki w formacie AL (25 x 25 mm) produkowane są na arkuszu, na jednym arkuszu znajduje się 36szt. znaku w formacie 25 x 25mm

Filtrowanie według atrybutów
 • Materiał
 • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AL - 25x25mm 6,90 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna E - 200x200mm 4,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna A - 100x100mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna E - 200x200mm 9,47 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna Z - 300x300mm 15,70 zł brutto Dodaj do koszyka

Znak Substancja łatwopalna zgodny jest z obowiązującą normą i spełnia wymogi systemu GHS (Globally Harmonized System). Znak uwzględnia wiele kategorii zagrożeń:

Sekcja 2.2

 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 2.3

 • Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2

Sekcja 2.6

 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3

Sekcja 2.7

 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2

Sekcja 2.8

 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F

Sekcja 2.9

 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 2.10

 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 2.11

 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2

Sekcja 2.12

 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3

Sekcja 2.15

 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F