Kategorie

Znaki ostrzegawcze ADR

Znaki ostrzegawcze ADR - sprawdź ofertę w sklepie Techem. Ceny producenta i szybka dostawa.

Skrót ADR pochodzi od angielskiej nazwy: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, będącej umową regulującą wszystkie zasady i warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stosowanie oznakowania ADR przez przewoźników ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ładunków, a co za tym idzie - kierowców je przewożących, innych uczestników ruchu drogowego oraz odbiorców materiałów niebezpiecznych. Istotnym elementem umowy ADR jest właściwe oznakowanie pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

Materiały niebezpieczne oznakowane ADR - bezpieczne w transporcie

Za materiały niebezpieczne uznaje się wszystkie materiały czy towary, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony tylko na ściśle określonych zasadach, dokładnie opisanych w załącznikach do umowy ADR. Umowa ADR dzieli towary niebezpieczne na 13 klas, zgodnie z którymi do materiałów niebezpiecznych zalicza się: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące oraz inne różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Znaki ostrzegawcze ADR to przede wszystkim uniwersalne piktogramy wpisane w kwadrat (przechylony, stojący na jednym z kątów), czasem opisane dodatkowo symbolami numerycznymi oraz znaki zawierające numery UN (czyli numery ONZ substancji niebezpiecznych), przypisane danej substancji niebezpiecznej (np. UN 3077 to numer oznaczający przewóz tlenku cynku, będącego materiałem zagrażającym środowisku).

Znaki ADR od TECHEM

TECHEM oferuje najwyższej jakości znaki ostrzegawcze ADR wykonane z trwałej folii samoprzylepnej, umożliwiającej ich skuteczny transfer na dowolną powierzchnię. Znaki ADR dostępne są w różnych rozmiarach, tak by móc każdorazowo dopasować ich wielkość do wielkości opakowania / kontenera. Wszystkie sprzedawane przez nas znaki ostrzegawcze dla transportu materiałów niebezpiecznych są zgodne z przepisami oraz pozwalają na wypełnienie warunków umowy ADR.

Znaki ADR dostępne w sklepie TechemZnaki są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.