Znak Góra ładunku (701-08)

Znak Góra ładunku (701-08) należy do znaków ostrzegawczych ADR (skrót angielskiej nazwy: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, będącej umową regulującą wszystkie zasady i warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych). Stosowanie ADR przez przewoźników ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ładunków, kierowców je przewożących, innych uczestników ruchu drogowego oraz odbiorców.

Znak Góra ładunku (701-08) ma formę białego prostokąta w czarnym obramowaniu postawionego na krótszym boku. Wewnątrz znajdują się trzy elementy graficzne: dwie skierowane ku górze strzałki oraz czarny wąski prostokąt symbolizujący podłoże.

Znak produkowany na folii samoprzylepnej w formacie 148x210mm.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AS - 148x210mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka