Znak Ostrzeżenie o gazowaniu (215-30)

Znak Ostrzeżenie o gazowaniu (215-30) należy do grupy znaków ostrzegawczych ADR stosowanych przez przewoźników i mających zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ładunków, a co za tym idzie - kierowców je przewożących, innych uczestników ruchu drogowego oraz odbiorców materiałów niebezpiecznych. Znak ma formę białego prostokąta, wewnątrz którego widnieją kolejno następujące elementy graficzne:

  • napis NIEBEZPIECZEŃSTWO (czarne drukowane litery)
  • kontur czaszki z dwiema piszczelami
  • napis JEDNOSTKA JEST WYPEŁNIONA wraz z miejscem na wpisanie nazwy przewożonej substancji [   ]  oraz napis OD wraz z dwoma nawiasami do uzupełnienia [     ] [    ]
  • napis NIE WCHODZIĆ (czarne drukowane litery)

Znak produkowany na folii samoprzylepnej w formacie 300x250mm.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna XR - 300x250mm 6,41 zł brutto Dodaj do koszyka