Kategorie

Znak Materiały trujące (215-23)

Znak Materiały trujące (215-23) należy do grupy znaków ostrzegawczych ADR. Stosowanie znaków ADR przez przewoźników ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ładunków, a co za tym idzie - kierowców je przewożących, innych uczestników ruchu drogowego oraz odbiorców materiałów niebezpiecznych.

Znak Materiały trujące (215-23) ma formę białego kwadratu z czarnym obramowaniem, ustawionego na jednym z kątów. Wewnątrz znajduje się czarny kontur czaszki z dwiema piszczelami oraz symbol 6.1 - Materiały trujące. Grypa ta grupa obejmuje materiały, które są znane z doświadczenia lub które z punktu widzenia badań na zwierzętach można uznać, że w odpowiednio małych ilościach są zdolne podczas jednorazowego lub krótkotrwałego działania do spowodowania uszczerbku na zdrowiu człowieka, lub jego śmierci wskutek wdychania, przenikania przez skórę lub połknięcia.

Znak produkowany jest na folii samoprzylepnej w formacie 100x100mm. 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna A - 100x100mm 0,95 zł brutto Dodaj do koszyka