Znak Materiały trujące (215-23)

Znak Materiały trujące (215-23) należy do grupy znaków ostrzegawczych ADR. Stosowanie znaków ADR przez przewoźników ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ładunków, a co za tym idzie - kierowców je przewożących, innych uczestników ruchu drogowego oraz odbiorców materiałów niebezpiecznych.

Znak Materiały trujące (215-23) ma formę białego kwadratu z czarnym obramowaniem, ustawionego na jednym z kątów. Wewnątrz znajduje się czarny kontur czaszki z dwiema piszczelami oraz symbol 6.1 - Materiały trujące. Grypa ta grupa obejmuje materiały, które są znane z doświadczenia lub które z punktu widzenia badań na zwierzętach można uznać, że w odpowiednio małych ilościach są zdolne podczas jednorazowego lub krótkotrwałego działania do spowodowania uszczerbku na zdrowiu człowieka, lub jego śmierci wskutek wdychania, przenikania przez skórę lub połknięcia.

Znak ostrzegający o materiałach trujących produkowany jest na folii samoprzylepnej w formacie 100x100mm. 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka