Znak Ograniczenie ilości (215-35)

Piktogram Ograniczenie ilości (215-35) to znak ostrzegawczy ADR. ADR to skrót angielskiej nazwy: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, będącej umową regulującą wszystkie zasady i warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. 

Znak Ograniczenie ilości (215-35) ma formę białego kwadratu w czarnym obramowaniu, ustawionego na jednym z kątów. Kąt górny i dolny tworzą dwa czarne trójkąty. Wewnątrz nie ma żadnych symboli ani oznakowań numerycznych czy literowych.

Znak Ograniczenie ilości (215-35) produkowany jest na folii samoprzylepnej w formatach 100x100mm oraz 300x300mm. 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka