Znak Nadtlenki organiczne (215-44)

Znak ostrzegawczy ADR Nadtlenki organiczne (215-44) ma formę kwadratu ustawionego na jednym z kątów. Kwadrat podzielony jest osią symetrii na dwa trójkąty. Trójkąt górny ma kolor czerwony oraz wewnętrzne białe obramowanie, w środku znajduje się biały piktogram w kształcie płomienia. Trójkąt dolny ma kolor żółty oraz wewnętrzne czarne obramowanie, wewnątrz znajduje się symbol 5.2 - Nadtlenki organiczne (grupa obejmuje nadtlenki organiczne i formulacje nadtlenków organicznych, które są podatne są na rozkład egzotermiczny w normalnej lub podwyższonej temperaturze a także indukowany przez: ciepło, kontakt z zanieczyszczeniami, np. kwasami, związkami metali ciężkich, aminami, tarcie lub uderzenie.

Znak produkowany jest na folii samoprzylepnej w formatach 100x100mm i 300x300mm.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna Z - 300x300mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka