Znak UN 1028 HALON 2,2 (215-38)

Piktogram UN 1028 HALON 2,2 (215-38) należy do grupy znaków ostrzegawczych ADR. ADR to skrót angielskiej nazwy: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, będącej umową regulującą wszystkie zasady i warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Znak ma formę białego kwadratu z wewnętrznym czarnym obramowaniem, ustawionego na jednym z kątów. Wewnątrz odnajdujemy następujące symbole:

  • numer UN (przyporządkowany substancjom oraz towarom niebezpiecznym) 1028 - dwuchlorodwufluorometan 
  • napis HALON (nazwa handlowa związków bromo-, fluoro- i chloropochodnych węglowodorów)
  • oznaczenie 2.2 - klasa zagrożenia: Gazy niepalne, nietrujące – odpowiadające grupom oznaczonym literami A lub O

Znak produkowany na folii samoprzylepnej w formacie 100x100 mm. 

 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna A - 100x100mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka