Piktogram Substancja łatwopalna (700-18)

Znak Substancja łatwopalna jest znakiem nie objętym normą, należącym do symboli określających rodzaj zagrożenia w przypadku chemikaliów.  Czarnemu płomieniowi na pomarańczowym tle towarzyszy czarny napis na białym tle. Klasa i kategoria zagrożenia:

  • F: Produkt wysoce łatwopalny
  • F+: Produkt skrajnie łatwopalny

Znak Substancja łatwopalna produkowany jest na folii samoprzylepnej. Oznakowanie może być umieszczone na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej w taki sposób, aby jego treść mogła zostać odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AD - 105x74mm 1,69 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AR - 105x148mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AS - 148x210mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka