Znak Substancja korodująca (700-06)

Piktogram chemiczny Substancja korodująca składa się czarnej grafiki na pomarańczowym tle oraz czarnego napisu na białym tle. To jeden ze znaków nie objętych normą. Stosowany jest tam, gdzie zachodzi ryzyko kontaktu z substancjami mogącymi powodować korozję metali oraz poważne uszkodzenia skóry. Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem i przechowywaniem substancji korodujących musi być przeprowadzona przez osobę specjalnie do tego uprawnioną. Jeżeli dana substancja stanowi zagrożenie dla otoczenia, producent jest zobowiązany umieścić w karcie charakterystyki albo w przestrzeni publicznej stosowny piktogram, umożliwiający szybką identyfikację i przyporządkowanie danej substancji do jednej  - lub kilku - grup zagrożeń.

Znak Substancja korodująca produkowany jest zarówno na płycie sztywnej, jak i na folii samoprzylepnej.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AD - 105x74mm 1,69 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AR - 105x148mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AS - 148x210mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna AD - 105x74mm 1,59 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna AR - 105x148mm 2,45 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna AS - 148x210mm 6,57 zł brutto Dodaj do koszyka