Kategorie

Piktogram Halon 1211 (700-16)

Piktogram chemiczny HALON 1211 to znak bezpieczeństwa nieobjęty normą. Czarne oznaczenia na żółtopomarańczowym tle nie są objęte normą, gdyż nie zostały poddane ujednoliceniu, zgodnie z którym zmieniono kolorystykę (znaki są czerwono-białe), natomiast zwroty R i S zastępowane zwrotami H (zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia) i P (zwroty wskazujące środki ostrożności).

Piktogram HALON1211 informuje o występowaniu substancji o nazwie bromochlorodifuorlometan niebezpiecznej dla środowiska naturalnego.  Substancja jest niepalna, ale jej ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy), w tym fosgen, fluorowodór, chlorowodór i bromowodór, których wdychanie powoduje senność oraz utratę przytomności. Klasyfikacja UN / ADR substancji: Klasa Zagrożenia UN: 2.2.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna M - 150x200mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka