Kategorie

Znak Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m (702-05)