Znaki na drogi wewnętrzne

Wewnętrzne znaki drogowe to specjalna kategoria znaków drogowych wykorzystywana do efektywnego oznaczania wszelkiego rodzaju dróg wewnętrznych, m.in. w transporcie wewnątrzzakładowym, w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie zamkniętych / strzeżonych obiektów handlowych czy zakładów produkcyjnych, a także wewnętrznych dróg osiedlowych. To szeroki wybór znaków, które pozwalają na czytelne zakomunikowanie obowiązujących na danym terenie i drogach wewnętrznych zasad dotyczących m.in. ograniczeń prędkości oraz wszelkich zakazów i nakazów, które mają kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa uczestników wewnętrznego ruchu drogowego - pracowników danego zakładu, mieszkańców danego osiedla i osób postronnych. 

W tej kategorii znajdują się znaki z czterech podstawowych kategorii: znaki zakazu, znaki nakazu, znaki ostrzegawcze i znaki informacyjne. Znaki zakazu służą przede wszystkim do wprowadzenia typowych dla ruchu drogowego ograniczeń prędkości, ale również m.in.: zakazu ruchu pieszych, zakazu parkowania czy zakazu wjazdu samochodów ciężarowych. Ponadto na drogach wewnętrznych zastosowanie znajdują również znaki zakazu w postaci prostokątnych tabliczek ze szczegółowymi informacjami, np.: zakaz parkowania grozi odholowaniem, zakaz parkowania tyłem do budynku, brama wjazdowa nie zastawiać. Pozostałe znaki w tej kategorii wskazują m.in. obowiązujące na danej drodze kierunki poruszania się, zalecają korzystającym z dróg wewnętrznych osobom zachowanie szczególnej ostrożności i wskazują potencjalne zagrożenia lub informują o wybranych elementach wewnętrznej infrastruktury.    

Oznakowanie dróg wewnętrznych od TECHEM

TECHEM to sklep online, w którym znajdziemy najwyższej jakości wewnętrzne znaki drogowe, wykonane z trwałych i odpornych na rozmaite czynniki materiałów - sztywnych płyt i folii samoprzylepnej. Dzięki zastosowaniu w produkcji znaków nowoczesnych technologii, charakteryzują się one solidnością i mogą być użytkowane przez długie lata, pozostając maksymalnie czytelnymi i estetycznymi. Znaki są zgodne w wszelkimi przepisami, wytycznymi i normami obowiązującymi w tej kategorii.