Kategorie

Znak Wyłącznik prądu (219-01)

Piktogram Wyłącznik prądu (219-01) należy do grupy znaków przeciwpożarowych oraz do podgrupy znaków uzupełniających. Składa się z dwóch elementów:

  • grafika: biała błyskawica na czerwonym tle
  • biały napis na czerwony tle 'Wyłącznik prądu'

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ppoż wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Znak produkowany jest na płycie sztywnej i folii samoprzylepnej - także w wersjach fotoluminescencyjnych.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna L - 105x148mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna M - 150x200mm 9,94 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna L - 105x148mm 1,35 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna M - 150x200mm 3,41 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna L - 105x148mm 7,89 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna M - 150x200mm 12,62 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna L - 105x148mm 2,60 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna M - 150x200mm 5,56 zł brutto Dodaj do koszyka