Wyjście awaryjne (104-02)

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna G - 200x100mm 10,26 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna XE - 200x600mm 61,27 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna D - 300x150mm 14,76 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna F - 400x200mm 23,97 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna G - 200x100mm 11,44 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna XE - 200x600mm 68,03 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna D - 300x150mm 17,36 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna F - 400x200mm 24,66 zł brutto Dodaj do koszyka

Wyjście awaryjne to dodatkowe wyjście, które służy do bezpiecznego opuszczenia miejsca w razie wystąpienia w nim zagrożenia. Wyjście awaryjne jest często utożsamiane z wyjściem ewakuacyjnym, jednak nie oznacza tego samego. Zazwyczaj wyście awaryjne, jest dodatkowym wyjściem ewakuacyjnym i stosuje się je po prostu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Wyjście awaryjne jest rodzajem wyjścia ewakuacyjnego, dzięki któremu możemy opuścić obiekt lub budynek, w razie zagrożenia. Wyjście awaryjne stosuje się np. w tunelach, halach produkcyjnych, drogach z ekranami akustycznymi, środkach transportu (samolotach, pociągach, autokarach).

Jak wygląda znak Wyjście awaryjne i gdzie trzeba go umieścić?

Wygląd znaków bhp „Wyjście awaryjne" reguluje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010. Znak ten ma kształt prostokąta o stosunku boków 1:2 lub 1:3 i jest koloru zielonego, a napis na nim jest biały. Jego rozmiar musi być dobrany proporcjonalnie do rozmiaru obiektu, w którym będzie umieszczony. Znak wyjście awaryjne powinien znajdować się w zasięgu wzroku, w dobrze oświetlonych miejscach. Jeśli umieszczamy go w miejscu, gdzie światło słoneczne ma ograniczony dostęp lub w ogóle go nie ma, trzeba zastosować oświetlenie, lub znak z materiałów fotoluminescencyjnych. Jeżeli jest umieszczony na ścianie, zaleca się powieszenie go na wysokości od 150 do 200 cm nad ziemią. Jeżeli znak ten jest zawieszony pod sufitem powinien znajdować się na wysokości powyżej 200 cm, jednak nie za wysoko, aby był dobrze widoczny. W zależności od rodzaju ścian, na których umieszczany jest znak Wyjście awaryjne dopuszcza się stosowanie różnych materiałów. W przypadku gładkich ścian ze szkła lub płyty można stosować znaki w formie naklejek z folii fotoluminescencyjnej. Jeżeli ściany mają chropowatą powierzchnię stosuje się znaki z płyty fotoluminescencyjnej, które są mocowane na przykład za pomocą taśmy dwustronnej.

Samo wyjście awaryjne również musi spełniać określone normy. W wyjściach awaryjnych dopuszcza się stosowanie drzwi otwieranych na zewnątrz i w niektórych przypadkach do wewnątrz lub drzwi rozsuwanych. Muszą one mieć również odpowiednią szerokość, adekwatną do ilości osób, które będą korzystały z obiektu i najważniejsze wyjście awaryjne powinno być otwarte, aby można przez nie bezpiecznie opuścić budynek.

Kto jest obowiązany do oznaczenia budynków?

Umieszczenie znaków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie są wymagane, oraz dopilnowanie tego, aby były czytelne i spełniały swoją funkcję, należy do obowiązków właściciela budynku lub jego administratora. Obowiązek ten jest regulowany przez prawo, a dokładniej wynika z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony budynków i innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.