Tablice wyróżniające pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR)

Zgodnie z przepisami, pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne powinny być oznakowane dwoma prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej umieszczonymi w płaszczyźnie pionowej - jedna z przodu, a drugą z tyłu pojazdu, przy czym obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki. Obok tablic, znakowaniu pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki, służą nalepki ostrzegawcze (charakterystyka przewożonych materiałów i ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem).

Nalepkę ostrzegawczą umieszcza się w kieszeni do nalepek ostrzegawczych klas towarów ADR. Każda kieszeń zawiera metalową wkładkę na wklejenia nalepki.

Tablice ADR wg normy EURO

Na obszarze Unii Europejskiej w różnych krajach obowiązuje także oznakowanie związane z normami emisji spalin, tzw. naklejki ekologiczne lub naklejki pyłowe, normami hałasu całkowitą masą pojazdu (zielone koło z białą obwódką, wewnątrz symbol w postaci białej litery lub cyfry). Już od kilku lat nie możesz wjechać do centrów miast Niemiec i Austrii bez zielonej naklejki ekologicznej. Naklejka wskazująca normy emisji uprawnia właścicieli pojazdów do wjazdu do stref ekologicznych. Obecnie obowiązują normy:

• Euro 4 dla pojazdów z silnikiem diesla 2006-2010
• standard Euro 1-4 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym 1993-2010
• Euro 5 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym 2011-08.2015
• Euro 6 dla pojazdów z silnikiem diesla lub benzynowym po 09.2015

Zgodnie z umową ADR, wszystkie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton i rejestrowane po raz pierwszy od dnia 01.01.1998 powinny mieć ogranicznik prędkości w taki sposób nastawiony, aby – po uwzględnieniu tolerancji – pojazd nie mógł przekroczyć  określonej przepisami prawa prędkości wyrażanej w km/h. O dopuszczalnej prędkości informuje naklejka lub tablica ograniczenia ADR widoczna z tyłu pojazdu albo na naczepie.

Oznaczenia towarów niebezpiecznych ADR obowiązuje podczas:

  • transportu zwierząt (pojazd powinien być specjalnie przygotowany, niezbędna jest tablica informująca o przewozie zwierząt żywych)
  • transportu odpadów