Znak Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi odpadami (301-14)

Ostrzegawcze znaki BHP mają formę czarnego piktogramu na żółtym tle, z czarnym obramowaniem, przy czym część żółta powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku. Znak Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi odpadami (301-14) to dwa elementy:

  • ogólny znak ostrzegawczy (301)
  • znak uzupełniający (-14) - napis Uwaga! Odpady niebezpieczne

Ten nieobjęty normą znak BHP nabyć można w kilku formatach na płycie sztywnej oraz na folii samoprzylepnej. Pracownicy i osoby przebywające w miejscach, w których rozmieszczono znaki ostrzegawcze BHP powinni zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z informacjami przekazanymi na znakach.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna I - 60x80mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna XC - 110x140mm 1,69 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna M - 150x200mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna J - 225x275mm 6,30 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna I - 60x80mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna XC - 110x140mm 3,06 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna M - 150x200mm 6,57 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna J - 225x275mm 11,44 zł brutto Dodaj do koszyka