RSS

Nowości

Stosowanie produktów antypoślizgowych w dużym stopniu pozwala obniżyć liczbę wypadków w miejscu pracy.
Oferowane przez nas znaki posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP i są wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.