Znak Nawodniony pion gaśniczy (218-01)

Znak Nawodniony pion gaśniczy (218-01) wskazuje miejsce, w który pion jest nawodniony. W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 16 czerwca 2003 r. zawarty został obowiązek stosowania w budynkach wysokich i wysokościowych zaworów hydrantowych 52 umieszczonych na pionie nawodnionym, bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Określono też wymagania dotyczące sposobu zasilania w wodę tej instalacji przeciwpożarowej. 

Znak Nawodniony pion gaśniczy (218-01) składa się z dwóch elementów: białej grafiki na czerwonym tle oraz białego napisu na czerwonym tle (Nawodniony pion gaśniczy). Produkowany jest płycie sztywnej (także w wersji fotoluminescencyjnej). 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
płyta fotoluminescencyjna M - 150x200mm 15,77 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna M - 150x200mm 6,57 zł brutto Dodaj do koszyka