Znak Nakaz przejścia w oznakowanym miejscu (412)

Wśród znaków nakazu bez podpisu znajdziemy znak BHP nie objęty normą Nakaz przejścia w oznakowanym miejscu (412). Na niebieskim okrągłym tle widoczny jest biały symbol obrazujący nakaz: sylwetka idącego człowieka. Pracownicy i osoby przebywające w miejscach, w których rozmieszczono piktogram Nakaz przejścia w oznakowanym miejscu (412) zobowiązane są do zastosowania się do nakazu. 

Omawiany piktogram BHP należy do grupy znaków Kenlight®, które były pierwszymi znakami fotoluminescencyjnymi wyprodukowanymi w Polsce. To znaki charakteryzujące się przekazem zrozumiałym dla każdego odbiorcy oraz najwyższymi standardami wykonania. Dostępne są na płycie sztywnej oraz na folii samoprzylepnej mającej podwyższone parametry luminacji. 

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia samoprzylepna AO - 50x50mm 7,10 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna AB - 110x110mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna K - 225x225mm 5,92 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna AB - 110x110mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka