Bariera iFlex Micro

Bariery typu Micro Barrier stanowią idealne i niedrogie rozwiązanie do ochrony przed uderzeniami lekkich pojazdów.

Zastosowania i korzyści:

W obszarach, w których poruszają się głównie wózki sterowane ręcznie lub ręczne wózki widłowe, nieuniknione są kolizje tych wózków ze ścianami, elementami konstrukcyjnymi, maszynami lub innymi przedmiotami. Takie kolizje nie powodują poważnych uszkodzeń chronionej infrastruktury, nie mniej jednak konieczne są naprawy lub wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury, wartościowych maszyn, itp.

Standardowa długość belek 1850mm