Znak Droga ewakuacyjna (104-01)

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna D - 300x150mm 14,76 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna F - 400x200mm 23,97 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna D - 300x150mm 17,36 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna F - 400x200mm 24,66 zł brutto Dodaj do koszyka

Oznaczenie droga ewakuacyjna

DROGA EWAKUACYJNA jest podstawowym oznaczeniem wśród znaków ewakuacyjnych. Każdy obiekt użytku publicznego powinien posiadać plan ewakuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się zarówno wewnątrz jak i w obrębie terenu. Znaki powinny być intuicyjne, co znacznie ułatwi nie tylko orientację, ale także szybką i sprawną ewakuację w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia. Znaki powinny być umieszczone na całej trasie drogi ewakuacyjnej. Szczególnie oznakowane powinny być wszystkie korytarze, przejścia lub możliwe przeszkody. Oznaczenia powinny być widoczne i czytelne przy każdym rodzaju oświetlenia. Najczęściej rozpoznawalnym oraz wybieranym znakiem wśród tego typu oznaczeń jest droga ewakuacyjna. Znak ten jest integralną częścią zabezpieczenia budynku, a jego umieszczenie jest wymagane przez przepisy prawne.

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej jest dostępne w dwóch wariantach materiałów. Jednym z nich jest folia fotoluminescencyjna. Jest to naklejka, którą można umieścić na gładkich powierzchniach takich jak szyby lub płytki. Drugą opcją jest płyta fotoluminescencyjna, którą należy przymocować do ściany lub innej powierzchni chropowatej. Do przymocowania tego typu znaku powinno się użyć dwustronnej taśmy klejącej. Oznaczenie jest dostępne w różnych wielkościach, w zależności od potrzeb klienta.

Prawidłowe rozmieszczenie znaków Droga ewakuacyjna

Znak DROGA EWAKUACYJNA powinien być stosowany do odpowiedniego oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Każdy znak musi znajdować się na wysokości około 1,5 m od podłogi. Podstawową zasadą podczas rozmieszczania tego typu znaków ewakuacyjnych na całej długości drogi ewakuacyjnej jest upewnienie się, iż z każdego miejsca, w którym może pojawić się jakakolwiek wątpliwość co do kierunku, w którym przebiega ewakuacja, powinno znaleźć się odpowiednie oznaczenie informujące o tym, jak prawidłowo powinna przebiegać ewakuacja. Podczas rozmieszczania należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy znaki mają odpowiednią ilość światła. Jest to ważne, ponieważ w przypadku nagłego odcięcia dopływu światła. W warunkach odpowiedniego naświetlenia, w ciemności oznaczenie będzie świecić dzięki warstwie luminacji, przez co nawet w warunkach, w których widoczność jest znacznie ograniczona, znak będzie nadal dostrzegalny i czytelny. Dlatego dbamy o to, żeby warstwa fotoluminescencyjna każdego znaku ewakuacyjnego sprzedawanego w naszym sklepie była jak najtrwalsza. Dzięki odpowiedniemu zabarwieniu materiału i wyposażeniu go w pigment posiadający zdolność emisji światła, mamy pewność, że kiedy nastąpi odcięcie dostępu do źródła wzbudzającego, znak nadal będzie widoczny. 

Należy pamiętać, że podczas rozmieszczania oznaczeń takich jak DROGA EWAKUACYJNA, trzeba także wziąć pod uwagę system oświetlenia oraz położenie innych znaków. Wszystko jest zależne od obiektu, w którym ma przebiegać droga ewakuacyjna, liczby potencjalnych osób, które mogą znajdować się na danym obiekcie, stopnia niebezpieczeństwa, a także rodzaju obiektu oraz innych warunków środowiskowych. W związku z taką ilością wytycznych oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest dobierane indywidualnie. Każdy znak powinien być zaznaczony i wpisany w plany ewakuacji.

W Polsce istnieją pewne normy, według których należy rozmieścić znaki ewakuacyjne w zależności od odległości:

Jeśli odległość wynosi od 20 do 30 metrów, szerokość znaku ewakuacyjnego powinna wynosić 300 milimetrów. Natomiast jeśli odległość przekracza 30 metrów, wtedy znak ewakuacyjny powinien mieć 400 milimetrów.

Dzięki odpowiedniemu dobraniu i rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych możesz mieć pewność, że każda osoba w razie wystąpienia jakiejkolwiek nieprzewidywalnej oraz niebezpiecznej sytuacji, jest poinformowana o najkrótszej i najbezpieczniejszej drodze do wyjścia ewakuacyjnego. Według prawa obowiązującego na terenie zarówno Polski jak i Europy, odpowiednie oznaczenia drogi ewakuacyjnej powinny znaleźć się w każdej przestrzeni publicznej, w której na co dzień przebywa większa ilość osób. Dzięki temu plan ewakuacji może przebiec szybko i skutecznie, a osoby intuicyjnie zdobędą informację gdzie należy się kierować w celu ochrony własnego zdrowia lub życia.

Znak Droga ewakuacyjna zgodna z normą PN-EN ISO 7010

Znak DROGA EWAKUACYJNA jest zgodny z normą PN-EN ISO 7010 obowiązującą od 2012 roku. Znaki zgodne z tą normą są produkowane i używane w całej Europie, dzięki temu oznaczenia są w standardzie międzynarodowym. W naszej ofercie znajdują się jedynie znaki zgodne uregulowanymi przez polskie prawo zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas zakupów w naszym sklepie, upewnij się, że zakupisz wszystkie potrzebne znaki do odpowiedniego oznaczenia całej drogi ewakuacyjnej, czyli strzałek kierunkowych, tabliczek informujących o wyjściu ewakuacyjnym, miejscach zbiórki, wszelkich ostrzeżeniach, symbolach pierwszej pomocy medycznej i tym podobnych. Sprawdź co jeszcze możesz naleźć na stronie techemznaki.pl.