422 XO - 91 Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem (422 XO-91)