422 XO - 76 Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych (422 XO-76)