Dystrybucja paliw płynnych i gazowych

Znaki dla stacji benzynowych to szeroka kategoria tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych i znaków nakazujących m.in. zachowanie się w określony sposób czy zastosowanie określonych środków ostrożności. Odpowiednio dobrane i właściwie umiejscowione znaki pozwalają na efektywne podnoszenie bezpieczeństwa w dystrybucji paliw płynnych i paliw gazowych, zarówno dla pracowników, jak i klientów stacji benzynowych.

Znaki dla dystrybucji paliw płynnych i paliw gazowych to m.in. znaki używane do opisywania poszczególnych stref zagrożenia wybuchem na stacjach paliw (czarne litery na żółtym tle lub rozbudowane tabliczki z opisami i trójkątnym piktogramem “zagrożenie wybuchem”), znaki zakazu używania otwartego ognia (okrągłe, z czerwoną ramką i przekreślonym piktogramem zapałki), używania telefonów komórkowych czy tankowania do plastikowych pojemników, a także znaki nakazujące zachowanie odpowiedniej odległości od pojazdu tankującego czy znaki nakazujące wyłączenie silnika przed rozpoczęciem tankowania. W tej kategorii znajdują się również znaki informacyjne, pozwalające czytelnie opisać paliwa płynne i paliwa gazowe dystrybuowane na danej stacji.

Znaki dla dystrybucji paliw od TECHEM

Sklep online TECHEM oferuje znaki dla dystrybucji paliw płynnych i gazowych, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. To znaki najwyższej jakości, dostępne w różnych rozmiarach i dwóch wariantach do wyboru: na sztywnej płycie lub folii samoprzylepnej. Zaawansowane technologie użyte do produkcji znaków gwarantują ich maksymalną trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne (w tym niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV, opady).