422 XO - 77 Instrukcja w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach publicznych (422 XO-77)