Bariery wygradzające

Powierzchnie i ciągi komunikacyjne wyłączone z użytkowania wymagają oznakowania barierami wygradzającymi, pachołkami, słupkami, zaporami, tablicami i stosownymi znakami informacyjnymi. Bariery wygradzające podzielić można na stałe i tymczasowe. 

Bariery wygradzające tymczasowe

Bariery wygradzające tymczasowe wykorzystywane są doraźnie, podczas robót drogowych, na budowach, przy remontach, ale także podczas prac załadunkowo-rozładunkowych, konserwatorskich czy porządkowych. To konstrukcje przenośne, rozstawiane na specjalnych stelażach czy nogach. Popularne są bariery nożycowe, które są lekkie, mobilne i po złożeniu zajmują mało miejsca, co znacząco ułatwia ich przechowywanie oraz bariery, w skład których wchodzą panele i nóżki do rozstawiania zapory. Panele mogą być przystosowane do zamontowania lamp ostrzegawczych. 

Bariery wygradzające stałe 

Bariery wygradzające stałe montuje się do podłoża na stałe, dzięki czemu ich uszkodzenie bądź usunięcie wymaga bardzo dużej siły. Bariery takie stosuje się celem oddzielenia chodnika od ulicy, blokowania niebezpiecznych miejsc na przejściach dla pieszych, mostach, blisko urwisk i przepaści oraz wszędzie tam, gdzie wejście grozi niebezpieczeństwem. Bariery wygradzające stałe wytrzymują uszkodzenia mechaniczne (robione są z trwałych materiałów - ocynkowanych elementów metalowych i mają stabilną konstrukcję), są również odporne na korozję i ekstremalne warunki atmosferyczne. Najpopularniejsze są bariery wygradzające łańcuchowe oraz bariery U12a rurowe owalne typu "O" tzw. "olsztyńskie".

Zarówno bariery wygradzające tymczasowe jak i bariery wygradzające stałe mogą być pomalowane farbami fluorescencyjnymi oraz wyposażone w elementy odblaskowe, co gwarantuje, że są dobrze widoczne w trudnych warunkach pogodowych i w nocy. 

Bariery wygradzające stanowią nieodzowny element oznakowania dróg wewnątrzzakładowych, ciągów komunikacyjnych, parkingów i innych przestrzeni, w których odbywa się intensywny ruch i mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się w danym miejscu.