222 XO - 12 Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna)