Oznakowanie rurociągów wg PN-70 N-01270-09

Transport rurociągowy to transport rozmaitych towarów specjalnymi rurociągami. Tą drogą transportuje się m.in. wodę (wodociągi) i gaz ziemny (gazociągi), ale również ropę naftową i substancje pochodne (ropociągi). O ile transport wody jest bezpieczny (nawet w razie ewentualnej awarii!), o tyle transportowanie tym systemem gazu i ropy wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. Jednym z elementów zwiększających bezpieczeństwo transportu towarów łatwopalnych i wybuchowych (do nich zaliczają się ropa i gaz) są prawidłowe oznaczenia rurociągów.

 

Ostrzegawcze oznaczenia rurociągów

Rurociągi, którymi transportowane są materiały potencjalnie niebezpieczne wymagają zastosowania odpowiednich oznaczeń - ich celem jest zminimalizowanie ryzyka zdarzeń / działań przeprowadzanych w okolicy rurociągu, które mogłyby przyczynić się np. do wybuchu pożaru. Gazociągi i ropociągi powinny być bezwzględnie oznaczone za pomocą znaków ostrzegawczych, zgodnych ze stosownymi przepisami i normami mającymi zastosowanie w transporcie rurociągowym.

Ostrzegawcze oznaczenia rurociągów mają ujednoliconą kolorystykę i kształt (żółte tło i czarne piktogramy, opcjonalnie z czerwonymi elementami - zamknięte w trójkącie). Wybierając odpowiedni znak można wystosować ostrzeżenie m.in. przed: substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, toksycznymi, żrącymi czy promieniotwórczymi. Na rurociągach mogą się również znaleźć ostrzeżenia dotyczące wysokiej lub niskiej temperatury oraz wysokiego ciśnienia.

Oznaczenia rurociągów od TECHEM

W ofercie sklepu TECHEM znajdują się ostrzegawcze oznaczenia rurociągów, zgodne z normą: PN-70 N-01270-09. To znaki najwyższej jakości, wykonane z surowców gwarantujących ich trwałość nawet w trudnych warunkach atmosferycznych oraz odporność na rozmaite uszkodzenia mechaniczne. Oznaczenia rurociągów dostępne są w uniwersalnym rozmiarze (150x200 mm) i w dwóch wersjach: na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na dowolną powierzchnię) oraz w formie sztywnej płytki.