Leśnictwo i turystyka

Znaki leśne i tablice leśne to szeroka kategoria znaków stosowanych przede wszystkim przez terenowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, czyli nadleśnictwa (dzielone na obręby i leśnictwa). Najważniejszym celem znakowania terenów leśnych jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ochrona, które dotyczą zarówno naturalnych zasobów lasów i zwierząt je zamieszkujących, jak i ludzi odwiedzających lasy.

W tej kategorii można znaleźć zarówno znaki zakazu i tablice ostrzegawcze leśne (np. zakaz wstępu do lasu, zakaz wysypywania śmieci i gruzu, uwaga ścinka drzew wstęp wzbroniony), jak i znaki informacyjne (np. teren leśny monitorowany, zagrożenie pożarem, występowanie kleszczy lub żmij itp.). W oznakowaniu lasów stosowane są również zielone znaki informacyjne / bezpieczeństwa, wskazujące np.: kierunek (stosowane razem z innymi znakami), punkt poboru wody czy punkt widokowy.

Znaki leśne od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM oferuje znaki leśne i tablice leśne, umożliwiające czytelne oznakowanie wybranych punktów w terenie, wprowadzenie efektywnych zakazów oraz skuteczne informowanie o zasadach obowiązujących na danym terenie, aktualnie prowadzonych pracach czy występowaniu określonych zagrożeń. Wszystkie znaki ostrzegawcze w lesie, znaki informacyjne w lesie, a także tablice i znaki zakazu / nakazu w lesie wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii, na najwyższej jakości materiałach, gwarantujących im trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne i zmienne czynniki atmosferyczne.