422 XO - 90 Instrukcja udzielana pierwszej pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin (422 XO-90)