Nowe Ceny Naszych Wyrobów

10 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że od dnia 10.01.2022 r. obowiązywać będą nowe, wyższe ceny na produkowane przez nas wyroby. Zaistniała sytuacja jest wynikiem podwyżek cen materiałów i surowców niezbędnych do ich produkcji.

Chcąc utrzymać dotychczasowy poziom jakości, jesteśmy zmuszeni dostosować ceny naszych produktów do dynamicznie zmieniającej się i trudnej sytuacji rynkowej, licząc jednocześnie na dalszą owocną współpracę w nadchodzącym 2022 roku.

 

Z poważaniem,

 

Roman Kredek
Szef Działu Produktów Bezpieczeństwa Pracy
BP Techem Sp. z o.o.