Laser Methane mini Gen2

Urządzenie LaserMethane mini Gen2 (LMm) pozwala użytkownikom na niezawodną i dokładną detekcję obecności metanu z bezpiecznej odległości. Detektor LMm eliminuje potrzebę bezpośredniego dostępu do odgrodzonych, wysoko położonych lub innych trudno dostępnych miejsc.

Laser Methane mini Gen2

Wykrywacz wycieków gazów palnych wykorzystujący technologię laserową.