Detektor metanu Laser Methane Mini Gen2

Urządzenie LaserMethane mini Gen2 (LMm) pozwala użytkownikom na niezawodną i dokładną detekcję obecności metanu z bezpiecznej odległości. Detektor LMm eliminuje potrzebę bezpośredniego dostępu do odgrodzonych, wysoko położonych lub innych trudno dostępnych miejsc.

Laserowy detektor metanu uzyskuje wyniki pomiarów w przeciągu kilku sekund po skierowaniu wiązki laserowej w miejsce potencjalnego wycieku lub wzdłuż przewodu poddawanego inspekcji. Detektory metanu LMm-G są dostępne z zieloną wiązką prowadzącą, która jest lepiej widoczna, zwłaszcza przy silnym oświetleniu słonecznym. Urządzenie LMm-G ma wszystkie zalety urządzenia laserowego LMm, a dodatkowo posiada funkcje pamięci danych. 

Detektor Laser Methane mini Gen2

Wykrywacz wycieków gazów palnych wykorzystujący technologię laserową.

Detektor Laser Methane mini Gen2

Wykrywacz wycieków gazów palnych wykorzystujący technologię laserową.

Zalety laserowych detektorów metanu

  • prosta, intuicyjna obsługa
  • automatyczna samokontrola i autokalibracja po każdorazowym włączeniu urządzenia
  • możliwość połączenia detektora poprzez Bluetooth z dowolnym urządzeniem pracującym z systemem Android, na którym uprzednio zostanie zainstalowana aplikacja Gasviewer
  • duży wyświetlacz OLED
  • zasięg detekcji: 0,5 m ± 30 m; 0,5 m ± 100 m z tarczą odblaskową
  • czas pracy:  LMm do ok. 4 godzin; LMm-G do ok. 5 godzin

Zasada działania laserowego detektora metanu

Stężenie metanu jest mierzone poprzez określenie absorpcji promieniowania. Aby uzyskać maksymalną dokładność pomiaru, wiązka laserowa powinna być zawsze skierowana na obiekty maksymalnie odbijające światło (wiązka skierowana na powierzchnie pochłaniające światło, np. szkło, ma tendencję do wnikania w głąb).