Świadectwa i certyfikaty

Nasze produkty posiadają wymagane prawem certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a wszystkie procesy w firmie objęte są aktualnym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2009.

Aktualne świadectwa dopuszczenia:

           
Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1762/2013.   Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1763/2013 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.   Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1764/2013 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2294/2015 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

           
Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2295/2015 - Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja.   Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 707/8/2015   Certyfikat IQNet 707/8/2015