Świadectwa i certyfikaty

Nasze produkty posiadają wymagane prawem certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a wszystkie procesy w firmie objęte są aktualnym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2009.

Aktualne świadectwa dopuszczenia:

         

Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2294/2015 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
  Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2295/2015 - Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja.   Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 707/8/2015 Certyfikat IQNet 707/8/2015

           
Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3405/2018 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja     Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3406/2018 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa   Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3407/2018 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe